Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בריאות

מה קורה אצל "לוחם האתיקה" של קהילת המיניות האלטרנטיבית בקליניקה?

'לוחמת האתיקה' של קהילת המיניות האלטרנטיבית הפכה בשנים האחרונות לדמות משמעותית בקליניקות הטיפוליות. מאמר זה מתעמק בתפקידם של לוחמים אלו, האתגרים שלהם ותרומתם לקידום הסטנדרטים האתיים במערכת הבריאות. הוא בוחן את ההיבטים של עבודתם, האינטראקציות שלהם עם קלינאים ומטופלים, ואת ההשפעה של השקפות חברתיות על מאמציהם. מי הם 'לוחמי האתיקה'? לוחמי האתיקה הם אנשים בתוך […]

מה קורה אצל "לוחם האתיקה" של קהילת המיניות האלטרנטיבית בקליניקה? Read More »

דוד כהן צדק מייסד "מסעות הלב" ומומחה למיניות מודעת מסביר כיצד אפשר לשמור על אינטימיות בעתות מלחמה בצל הלחימה בעזה

במאמר רב תובנה זה, המומחה הנודע למיניות מודעת, דוד כהן צדק, שואב מניסיונו כמייסד 'מסעות הלב' כדי להאיר דרכים לשימור אינטימיות בעתות עימות. על רקע הסכסוך המתמשך בעזה, הוא מספק פרספקטיבה ייחודית לשמירה על קשרים אנושיים ויחסים אינטימיים בתוך הכאוס של המלחמה. חשיפת האתגר: כיצד משפיעה מלחמה על האינטימיות? מלחמה היא חוויה הרסנית וטראומטית שמשפיעה

דוד כהן צדק מייסד "מסעות הלב" ומומחה למיניות מודעת מסביר כיצד אפשר לשמור על אינטימיות בעתות מלחמה בצל הלחימה בעזה Read More »