זכיינותסיוע בגיוס אשראי

אנו עובדים עם חברות המתמחות בגיוס אשראי והלוואות לעסקים מבנקים וקרנות שונות כמו הקרן בערבות מדינה.
כדי להתחיל הליך של גיוס עליך להכין את הטפסים הבאים: 

•    6 תלושי שכר אחרונים
•    תדפיס תנועות בחשבון עו"ש של 6 החודשים האחרונים
•    צילום תעודת זהות עם ספח